Seznanjanje otrok z Orffovimi glasbili

V oddelku 3, smo se seznanjali z različnimi Orffovimi glasbili: boben, zvončki, palčke. Povod za to so dali otroci sami, saj si v času med spontano igro večkrat naredijo provizorične instrumente. Tekom tedna smo vključevali glasbila v vsakdanje dejavnosti: seznanjanje...
Dostopnost