Utrjevanje barv

Veliko otrok v našem oddelku še ne pozna vseh barv. Zato jim z vzgojiteljico večkrat pripraviva dejavnosti, ob katerih kocke različnih barv sortiramo, prirejamo in poimenujemo barve. Od začetka izvajanja teh dejavnosti, pa do sedaj, je že kar nekaj otrok, ki barve...

Seznanjanje otrok z Orffovimi glasbili

V oddelku 3, smo se seznanjali z različnimi Orffovimi glasbili: boben, zvončki, palčke. Povod za to so dali otroci sami, saj si v času med spontano igro večkrat naredijo provizorične instrumente. Tekom tedna smo vključevali glasbila v vsakdanje dejavnosti: seznanjanje...
Dostopnost