Obogativeni program

Razvoj specifičnih zmožnosti otrok bo omogočen skozi izvajanje dodatnih obogatitvenih dejavnosti za otroke. Izvajajo jih strokovni delavci v času poslovanja vrtca. Potekajo skozi celo šolsko leto ali le določeno obdobje. Otrok se vključi v izbrano dejavnost v skladu s svojimi interesi in željami, upoštevaje načelo omogočanja izbire in drugačnosti. Izbere lahko največ dve obogatitvene dejavnosti (po dogovoru).

Vrsta dejavnosti

Starost otrok

Primeri dejavnosti

Čas izvajanja,
št. srečanj

Koordinator

PEVSKI ZBOR

4-6 let

Prepevanje otroških ljudskih (slovenskih in tujih) in umetnih pesmi (slovenskih in tujih skladateljev). Sodelovanje na prireditvi ob dnevu družine v šoli in območni reviji pevskih zborov v Lendavi.

oktober 2020

maj 2021

K. Balažic
FOLKLORA

4-5let

Ustvarjanje z ritmom, rajalne igre in plesi, izštevanke , stari ljudski plesi  in igre za otroke.Sodelovanje na prireditvi ob dnevu družine in na reviji otroških folklornih skupin v Lendavi.

oktober 2020

maj 2021

M. Kotnjek,

N. Ritlop

RAZISKOVANJE Z BIBO

1-3 let

Mešanje barv in snovi, igra z različnim materialom (voda, pesek, led,.), senzorične škatle (uporaba različnih čutil), poskusi z vodo..

november 2020

maj 2021

U. Kelenc

L. Zver

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
(Skupno 48 obiskov, dnevno 1 obiskov)
 
 
 
Dostopnost